Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten met Autosport Onderdelen Waanders voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. 

Levertijd
Producten die uit voorraad leverbaar zijn, worden zo spoedig mogelijk na betaling van de bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde producten kan Autosport Onderdelen Waanders verzendkosten in rekening brengen. De levering vindt plaats op het bij Autosport Onderdelen Waanders bekende postadres. Wij proberen een zo spoedig mogelijke levertijd te garanderen. Echter zijn wij in sommige gevallen afhankelijk van externe partijen. Als deze externe partijen niet op tijd kunnen leveren is Autosportonderdelen Waanders daar niet verantwoordelijk voor.

Betaling & verzending
De betaling en verzending geschieden door middel van vooruitbetaling.  Bij betaling dient u bovenstaande rekeningnummer te gebruiken ten name van Autosport Onderdelen Waanders. 

Prijzen
Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, uitgedrukt in Euro’s, inclusief omzetbelasting (BTW).Aan onze verkoopprijzen kunnen geen rechten ontleend worden. Het is mogelijk dat er nadat de betaling van de bestelling is gedaan de prijs alsnog wijzigt. Wij zijn afhankelijk van grondstof/leveranciersprijzen. Wij proberen dit uiteraard zoveel mogelijk te voorkomen.

Garantie
Autosport Onderdelen Waanders biedt geen verdere garantie op geleverde zaken dan de garantie van de fabrikant. De afnemer dient de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, of incompleet is, dan dient de afnemer Autosport Onderdelen Waanders hierover in te lichten binnen drie werkdagen na aflevering.

Copyright
De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder teksten en foto’s, zijn eigendom van Autosport Onderdelen Waanders en worden beschermd door auteursrecht. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te kopiëren. De prijzen op de website zijn vermeld in Euro’s en zijn sinds 01-10-2012  inclusief 21% BTW. De prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen/fouten